مربیان

امور مربیان

جهت به کارگیری فارغ التحصیلان ودانش آموختگان موسسه نورالقرآن ودیگر مراکز قرآنی واعزام آن‌ها به موسسات قرآنی، واحدی تحت عنوان امورمربیان تشکیل گردیده است که اهم فعالیت های آن عبارت است از:

1-ارائه برنامه‌های آموزشی جهت رشد وبالندگی مربیان

2-برگزاری همایش

3-تهیه گاه نامه‌های علمی- پژوهشی برای آمادگی‌های علمی دانش‌آموختگان

 
اهداف

1-شناسايي و سطح بندي

2-اعزام مربي

3-ارتباط با مراکز قرآنی و مراكز فرهنگي


وظایف

تشكيل پرونده:

الف ـ دراين پرونده خلاصه فعاليت هاي آموزشي ازقبيل معدل كل ـ معدل هرترم ـ نمرات درسي ـ ارزيابي آموزشي واخلاقي درج می گردد .

ب ـ تكميل فرم ارزيابي مربي توسط مسئول مربيان ـ ارزياب ـ مديرمؤسسه ومشخص نمودن سطح تدريس ومقطع سني داوطلبان

ج ـ سابقه تدريس مربي بايددرسوابق مربوط به مربي  باشدومستندات ارائه شود و اگر نداشت قيد شود .                                                   

د – ثبت رايانه‌ای مربيان به صورت مجزا( روخوان – روانخوان – معارف – تفسير ) و آدرس‌ها نيزبراساس مناطق شهرداي يا آموزش وپرورش طبقه بندي شود.

هـ - گزارش مركزي كه به آنجا معرفي شده است. اين گزارش بايد بصورت كاملاً محرمانه ودريك فرم خاص توسط مركزي كه به آنجا معرفي شده پر شده و به مدير مؤسسه ارجاع داده شود. پس ازآن توسط مدير جهت اقدامات بعدي به امورمربيان عودت داده مي شود.

 

مراحل ارزيابي:

1–نظر ارزياب ( در رابطه با اخلاق و رفتارو فعاليت درامورفرهنگي ) طبق فرم نمونه

2–مصاحبه علمي توسط ( استاد روش كلاسداري )

3–توانمندي هاي فرد ( خطاطي – نقاشي – سخنراني – كارهاي هنري – خياطي

 
شرایط پذیرش

مدارك پذيرش: 1 – تست روانخواني و 2 – مصاحبه و درصورت عدم صلاحيت اخلاقي – رواني – علمي با تدبير مدير مؤسسه يا شوراي آموزش اقدام و حل شود.

3–كساني در امور مربيان ثبت نام مي شوند كه علاوه بر پارامترهاي قبلي شرط معدل كل بالاتر از 17 را دارا باشند و در هيچ درسي نمره كمتر از 14 نداشته باشند.نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 9:24 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی