مراکز

مراكز عضو

خانه قرآن شماره ١ نام مدير: خانم چهار محالي تعداد كلاس: ٥ كلاس خيابان زينبيه

 

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

 

 

 

مريم شيراني

 

 

 

 

 

تربيت مربي قرآن

روخواني

٢٢

پنجشنبه ها ١١-٩

 

روانخواني

٢٢

پنجشنبه ها ١١-٩

 

تجويد

١٥

پنجشنبه ها ١١-٩

 

ترجمه وتفسير

٣٠

پنجشنبه ها ١١-٩

 

خانم محمدي

تربيت مربي قرآن

اخلاق در خانواده

٣٠

يكشنبه ها١١-١٠

هر ٣ هفته يكبار

خانم حيدرپور

تربيت مربي قرآن

مربي احكام

٣٠

يكشنبه ها١١-١٠

 

 

خانه قرآن شماره ٢ نام مدير: آقاي مظفري تعداد كلاس: ٤ كلاس خيابان زينبيه

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

خانم محمدي

تربيت مربي قرآن

اخلاق در خانواده

٣٠

يكشنبه ها ١٢-١١

 

خانم حيدر پور

تربيت مربي قرآن

احكام

٢٣

يكشنبه ها ١١-١٠

 

 

 

خانم بيات

 

 

الهيات

روخواني

٢٣

 

 

يكشنبه ها ١٠-٨

 

 

روان خواني

٢٠

تجويد

٧

 

خانه قرآن شماره ٣ نام مدير: خانم جعفرپيشه تعداد كلاس: ٥ كلاس خيابان رباط

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

فريبا شاهنگي

تربيت مربي احكام وقرآن

احكام ومفاهيم

٢٨

يكشنبه ها١١ -٩

هر ١٥ روز يكبار

خانم زرگران

حوزوي

نهج البلاغه وسير وسلوك حاج خانم امين

٢٥

شنبه ها ١١-٩

هر ١٥ يكبار

 

 

گل آرايي، طراحي، نقاشي، آشپزي

٣٠

شنبه ها١١ -٩

هر١٥ يكبار

 

خانه قرآن شماره ٤ نام مدير: خانم موسوي تعداد كلاس: ٣ كلاس خيابان : بزرگمهر

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

 

ليلا پور جمشيد

 

تربيت مربي قرآن

روخواني- روانخواني -تجويد

٤٠

سه شنبه ها و چهار شنبه ها ١٧-١٥

 

مفاهيم

١٠

يكشنبه ها ١٧-١٥:٣٠

 

خانه قرآن شماره٥ نام مدير:خانم موسوي تعداد كلاس: ٤ كلاسخيابان چهار باغ خواجو

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

سادات موسوي

تربيت مربي قرآن

تفسير

١٨

چهارشنبه ١١-٩

 

فاطمه صرامي

تربيت مربي قرآن

تجويد ومهدويت

٢٠

شنبه ها ١٨٠١٦

 

زهرا پيكري

تربيت مربي قرآن

احكام

١٥

شنبه ها ١١-٩

 

مريم ميرزايي

تربيت مربي قرآن

روانخواني

١٤

يكشنبه ها ١١-٩

 

 

خانه قرآن شماره٦ نام مدير:خانم شيراني تعداد كلاس: ٤ كلاسخيابان رباط دوم

نام مربي

درس ترم مربي

درس مربي

تعداد فراگيران

روز وساعت

ساير

 

مريم شيران

 

تربيت مربي قرآن

 

روخواني- روانخواني

٤٠

چهارشنبه ١٥:٣٠ الي ١٧:٣٠

 

ترجمه

٣٠

چهارشنبه ١٥:٣٠ الي ١٧:٣٠

مرضيه ميرزايي

سطح ١ حوزه

تجويد

٢٥

چهارشنبه ١٥:٣٠ الي ١٧:٣٠

 نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 9:52 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی