مراکز

خانه های قرآن

حضرت علي (ع) مي فرمايند:

خانه اي كه در آن قرآن خوانند وخداي را به ياد آورند بركتش فزوني يابد وفرشتگان به آن خانه در آيند وشياطين از ان دوري مي جويند وآن خانه براي اهل آسمان نور مي دهد چنانكه ستارگان براي اهل زمين نور دهند.  (اصول كافي)

 

قرآن كتاب خدا براي هدايت بشر وتمسك به قرآن كريم جزء اعتقاد، فرهنگ وباور آحاد مي باشد لذا بعضي از شيفتگان خدمت به قرآن در خواست دارند كه خانه هاي آنها متبرك به فضاي قرآني گردد در اين راستا موسسه نورالقرآن در پاسخ به اين خادمان قرآن طرح ايجاد خانه هاي قرآن را تدوين نموده است تا به اين حركت زيبا كه جزء وظايف موسسه مي باشد لبيك بگويد.

هدف:‌

اشاعه فرهنگ وآموزش قرآن در سطوح مختلف روخواني- روانخواني- معارف قرآن

وظايف:

1-جذب علاقه مندان به قرآن جهت شركت در كلاس هاي خانه قرآن با تبليغات مناسب

2-ايجاد زمينه هاي مناسب در مكان برگزاري كلاس از لحاظ نظافت،ذ نور در حد امكان، تزئين مكان به صورت ارائه احاديث، آيات، گل آرايي و.........

3-حداقل هفته اي يك روز جلسه قرآن برگزار شود كه نظم در پايي آن از اهم موضوعات است.

4-حداقل سطح برگزاري جلسه روخواني وروان خواني همراه با بيان معارف قرآن باشد.

5-تصحيح حمد وسوره وبيان احكام ضروري

6- در صورت آمادگي قرآن آموزان حفظ موضوعي قرآن تدريس گردد.


نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 9:51 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی