مراکز

ضوابط تشكيل خانه هاي قرآن

- خانه از لحاظ موقعيت جغرافيايي در مكان مناسبي قرار داشته باشد.
 
2-ساختمان از فضاي مناسبي جهت تشكيل كلاس برخوردار باشد.
 
3-مسئول خانه از حسن شهرت برخوردار بوده ومتعبد ومتشرع ومتعهد باشد.
 
4-كساني كه مايل هستند ساختمان خود را به عنوان خانه قرآن متبرك كنند طي در خواست كتبي از موسسه نورالقرآن آمادگي خود را اعلام مي نمايند وموسسه پس از بررسي ودارابودن شرايط موافقت خود را اعلام مي دارد.

5-صاحب منزل يا يكي از اعضاي منزل به عنوان مدير خانه قرآن منصوب مي شود.


نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 9:53 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی