آموزش

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه به قرار زير مي باشد:

1-دوره تربیت مربی قرآن

-دوره تربیت مربی ترجمه ومفاهیم کل نهج البلاغه

-دوره تربیت مربی قرآن - گرایش پیش دیستانی

-دوره تربیت مربی قرآن- گرایش تجوید وفنون قرائت

-دوره تربیت مربی قرآن-  گرایش ترجمه ومفاهیم قرآن

2-دوره تربیت مربی احکام

3-دوره تربیت مدرس قرآن

4-دوره تفسیر قرآن کریم

5-تک درسنوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/07/02 10:48 AM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی