اخبار

نورالقرآن در نمايشگاه قرآن

موسسه نورالقرآن اصفهان در هشتمين دوره نمايشگاه قرآن وعلوم قرآني اصفهان حضوريافت.

هشتمين دوره نمايشگاه قرآن وعلوم قرآني اصفهان  با هدف استفاده از فضاي همه جانبه نمايشگاهي در راستاي توسعه فرهنگ قرآني در جامعه، استفاده از قابليت هاي استان استان اصفهان درراستاي اهميت بخشي به فعاليت هاي قرآن محور به ويژه درميان نسل جوان، كنار هم چيدن حلقه هاي مختلف عرصه پژوهش هاي قرآني، فعاليت هاي هنري با رويكرد قرآن، مراكز فرهنگي وآموزش قرآن و......... ١٩مردادماه آغاز به كار كرد.

موسسه نورالقرآن اصفهان دراين دوره از نمايشگاه به عنوان يكي از مشاركت كننده ها حضور پيداكرده وبه معرفي برنامه هاي آموزشي وتربيتي خود پرداخت.

لازم به ذكر است كه اين دوره از نمايشگاه تا٢٦ مرداد ماه  در محل دائمي برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي ادامه دارد.


نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 10:12 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی